Фото галерија: Амбасадорски состанок во МНР по повод првата годишнина од НАТО

Слика 1
Слика 2
Слика 3
Слика 4
Слика 5
Слика 6
Слика 7
Слика 8
Слика 9
Слика 10
Слика 11
Слика 12
Слика 13
Слика 14
Слика 15
Слика 16
Слика 17
Слика 18
Слика 19
Слика 20
Слика 21
Слика 22
Слика 23
Слика 24
Слика 25
Слика 26
Слика 27
Слика 28
Слика 29
Слика 30